פרוייקטים

רצפת בריכה מתרוממת

במה מתרוממת בחברת Bruker במגדל העמק

מעלון עם פיר חיצוני בקיבוץ מזרע

מעלון עם פיר חיצוני בקיבוץ אילון

מעלית משא לחברת הוליס תעשיות בא.ת. אלון תבור

בקרוב נפרסם פרוייקטים נוספים!